Cộng hoà xã hội chủ nghĩa viêt Nam

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỔ CHỨC KỲ HỌP HĐND XÃ

 

Kính thưa: Các vị HĐND xã

- Các vị dự đại biểu dự kỳ họp

Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 căn cứ quy chế hoạt động của HĐND & UBND các cấp về việc tổ chức kỳ họp, được sự đồng ý của thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hoá và ban thường vụ Đảng uỷ xã Thiệu Hợp.

Hôm Nay ngày ………….. …………HĐND xã Thiệu Hợp tiến hành kỳ họp thứ 3 khoá XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thay mặt BTC tôi xin thông qua toàn bộ chương trình kỳ họp cụ thể như sau

I. Về thời gian:

Kỳ họp sẽ tiến hành 1 ngày:

-         Buổi sáng: từ 7h00 – 11h30

-         Buổi chiều: Từ 13h30 – 16h30

II Về thành phần:

1. Về phía huyện:

Mời thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện và các vị đại biểu HĐND huyện tổ số 9 huyện Thiệu Hoá.

2. Về phía xã:

Mời BCH đảng uỷ, lãnh đạo UBND – MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể các ban ngành trong xã, cán bộ công chức, bán chuyên trách – HTXDV nông nghiệp, trưởng trạm y tế, hiệu trưởng 03 trường, chủ tịch HĐT và BCH chi ủy các chi bộ

III. Về nội dung:

Căn cứ vào các chương trình trù bị kỳ họp, tại kỳ họp này các đại biểu sẽ được nghe, và thảo luận tham gia vào 07 nội dung báo cáo, các tờ trình của HĐND, uỷ ban nhân dân, mặt trật tổ quốc trình tại kỳ họp.

Kính thưa các quý vị đại biểu:

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp thứ 3 HĐND xã thay mặt HĐND xã tôi đã thông qua

 

Xin chúc sức khoẻ các vị đại biểu, xin chân trọng cảm ơn

 

Tiếp theo chương trình sau đây tôi xin chân trọng giới thiệu ông Đặng Ngọc Ánh Huyện Uỷ vên – Bí thư đảng bộ củ tịch HĐND xã, chủ toạ kỳ họp lên khai mạc kỳ họp xin chân trọng kính mời ông