Thông báo bán đấu giá tài sản

Ngày 29/07/2019 07:29:37

Về việc thanh lý tài sản hệ thống đường dây điện 35kv, 10KVTG Thiệu Hưng (đường dây cũ để GPMB) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tây bắc Vạn Hà huyện Thiệu Hóa

Thông báo bán đấu giá tài sản

Đăng lúc: 29/07/2019 07:29:37 (GMT+7)

Về việc thanh lý tài sản hệ thống đường dây điện 35kv, 10KVTG Thiệu Hưng (đường dây cũ để GPMB) thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị tây bắc Vạn Hà huyện Thiệu Hóa

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)